Б И О Л О Г И Ј А


Д Е С Е Т    З А П О В Е С Т И

 

africa-map

Овај блог намењен је ученицима V економске школе ”Раковица” и Економске школе ”Нада Димић” како би што боље и лакше савладали градиво из биологије.

violetadjuric14@gmail.com

2016/2017

Нада Димић V економска
I/1 I/2 I/4
I 2.83 3.33 2.84
II  3.41  3.83  3.94

2015 / 2016

Нада Димић V економска
I/1 I/2 I/5
I 3.53 3.14  3.66
II  3.40  3.36  3.48

2014/2015

Нада Димић V економска
I/1 I/2 I/5
I  3.63  3.64  3.10
II

2013/2014

Нада Димић V економска
I /1 I /2 I /6
 I  3.38  3.84  3.93
 II  3.38  3.81  3.96

2012/2013

Нада Димић V економска
I /1 I /2 I /6
 I 3.65 3.00  4.23
 II 3.66 3.09  4.50